Znajdź artykuł

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarczych procedur celnych

Analiza funkcjonowania nowego prawa celnego w praktyce, zaowocowała już pierwszymi nowelizacjami obowiązujących od 1 stycznia 1998r. przepisów. W związku z tym, iż najwięcej problemów zgłoszono wobec regulacji dotyczących procedury uszlachetniania czynnego, w pierwszej kolejności dokonano nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych (Dz.U. Nr 147, poz.989). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1998r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych weszło w życie z dniem 9 kwietnia br. (Dz.U. Nr 44, poz.266). [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość