Znajdź artykuł

Zmiany w projektach ustaw o KAS

W Ministerstwie Finansów kontynuowane są prace nad ustawami o Krajowej Administracji Skarbowej, która miała powstać z obecnych struktur administracji podatkowej i Służby Celnej. W trakcie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o rozszerzeniu konsolidacji o Urzędy Kontroli Skarbowej.[...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość