Zmiany w procedurze tranzytu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w procedurze tranzytu

Co w praktyce oznacza obligatoryjne stosowanie NCTS?                Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 zmieniając brzmienie art. 353 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz skreślając treść art. 354 tych Przepisów wprowadziło obowiązek obligatoryjnego stosowania systemu NCTS przy składaniu zgłoszeń do procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego również w procedurze standardowej, tj. gdy nie są stosowane uproszczenia (tzw. upoważniony nadawca). Upoważnieni nadawcy i odbiorcy już w 2004 r. zostali zobligowani do stosowania systemu NCTS, ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość