Zmiany w Ordynacji podatkowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona część „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości". Zmiany mają na celu poprawę pewności i stabilności prawa podatkowego, tak aby uprościć przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Poniżej omówiono najistotniejsze ze zmian. [...]
2/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość