Zmiany do konwencji z dnia 20 maja 1987r o wspólnej procedurze tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany do konwencji z dnia 20 maja 1987r o wspólnej procedurze tranzytowej

W związku z reformą procedur tranzytowych w Europie, która jest prowadzona od 1997r. przez XXI Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej w Brukseli, zmianie ulegnie również Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej, której stroną jest również Polska. W ogólnych założeniach reforma ma na celu zwiększenie nadzoru nad operacjami tranzytowymi, zmniejszenie liczby operacji niezakończonych w sposób prawidłowy (co skutkuje powstaniem długów celnych), zwiększenie efektywności pracy urzędów celnych a jednocześnie stworzenie takich regulacji, które pozwolą wiarygodnym podmiotom na szereg ułatwień przy dokonywaniu przewozu towarów. [...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość