Zmiana zapisów w zgłoszeniu celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiana zapisów w zgłoszeniu celnym

Niespójność przepisów prawa celnego z prawem podatkowym w odniesieniu do obrotu towarowego z zagranicą, a szczególnie usytuowanie urzędów celnych jako płatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jest jedną z głównych przyczyn, że funkcjonujący od początku 1998 r. Kodeks celny nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Szczególne znaczenie rozbieżność ta ma w fazie wstępnej postępowania celnego, czyli przy składaniu, przyjmowaniu oraz weryfikacji zgłoszeń celnych, a także przy postępowaniu mającym na celu korygowanie błędów w tych dokumentach.[...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość