Zmiana wysokości podatku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiana wysokości podatku

... W odwołaniu wniesionym od decyzji organu I instancji strona zarzuciła tej decyzji naruszenie przepisów kompetencyjnych , polegające na uznaniu przez ten organ, iż określenie wysokości podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości należy do Urzędu Celnego a nie Urzędu Skarbowego. Organ podatkowy II instancji odwołania nie uwzględnił, twierdząc, że do wyliczenia podatku od towarów i usług z tytułu przewozu towaru na polski obszar celny we właściwej wysokości , będącego podstawą do określenia ewentualnej nadpłaty , organ podatkowy musi dysponować ostateczną decyzją organu celnego rozstrzygającą o taryfikacji importowanego towaru m. in. poprzez określenie właściwego kodu PCN oraz o wymiarze należności celnych.... [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość