Znajdź artykuł

Zmiana wymiaru cła po ujawnieniu nowych faktur

Wydruki komputerowe potwierdzające wpłaty na konto kontrahenta oraz faktury na wartość wyższą od wykazanej na fakturach przedstawionych do odprawy celnej stanowią dowód umożliwiający wznowienie postępowania i wymierzenie nieuczciwemu importerowi wyższego cła - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.  [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość