Znajdź artykuł

Zmiana Rozporządzenia Wykonawczego nr 2454/1993

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, przyjęły zmianę do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/93 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dokument TAXUD 1409/2006). Przyjęte przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Przedmiotowa zmiana przepisów nie została jeszcze oficjalnie opublikowana. Zmiana przepisów Rozporządzenia Wykonawczego wprowadza: [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość