Zmiana przepisów kodeksu celnego w zakresie orzekania o przepadku rzeczy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiana przepisów kodeksu celnego w zakresie orzekania o przepadku rzeczy

W Sejmie dobiegły końca prace nad kolejną nowelizacją ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny - 2 marca br. Sejm przegłosował poprawki Senatu i zmieniony tekst zostanie przekazany Prezydentowi do podpisu. Zmiany dotyczyć będą głównie dostosowania przepisów Kodeksu celnego do postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w zakresie orzekania o przepadku rzeczy, gdyż zgodnie z art. 46 Konstytucji, przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość