Zmiana protokołu nr 4 układu europejskiego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiana protokołu nr 4 układu europejskiego

Komisja Europejska przyjęła projekt decyzji w sprawie kolejnych zmian w Protokole nr 4 dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej. Protokół ten stanowi integralną część Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi. Analogiczne zmiany dotyczyć będą także umów Unii Europejskiej z innymi krajami uczestniczącymi w tzw. kumulacji paneuropejskiej (krajów EFTA, CEFTA, kraje bałtyckie i Turcja), a także pomiędzy tymi krajami. Należy więc spodziewać się, że analogicznym zmianom ulegną także stosowne protokoły w umowach o wolnym handlu między Polską a krajami EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Bułgarią, Rumunią, Litwą, Estonią, Łotwą i Turcją. Równoległe zmiany we wszystkich ww. protokołach są konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień tzw. kumulacji paneuropejskiej określonej w art. 3 i 4 tych protokołów. Projekt decyzji Rady Stowarzyszenia został przygotowany przez ekspertów ds. reguł pochodzenia towarów z ww. krajów i zakłada wejście jej w życie 1 stycznia 2001 roku. 2 strony - 6306 znaków[...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość