Zlecił dokonanie przelewu, czyli zapłacił – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zlecił dokonanie przelewu, czyli zapłacił

2 strony - 5 229 znaki Piotr S zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Z w przedmiocie zobowiązań podatkowych. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisów od wniesionych pism, wskazując siedmiodniowy termin na dokonanie wpłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania. Z bankowego wydruku komputerowego polecenia przelewu, jaki otrzymał Sąd, wynikało, że wpisy od skargi zostały uiszczone dzień po terminie, [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość