Zjawisko podwójnego opodatkowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zjawisko podwójnego opodatkowania

Rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rosnące współdziałanie pomiędzy gospodarkami różnych państw prowadzi do rozwoju zjawiska “umiędzynarodawiania” działalności gospodarczej. W ostatnim okresie jest to jedna z najbardziej charakterystycznych cech gospodarki światowej, która przejawia się m.in. gwałtownym wzrostem wymiany towarów i usług, a także przepływem kapitałów i siły roboczej. Taka sytuacja powoduje coraz częstsze pojawianie się problemu właściwego opodatkowania działalności gospodarczej w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Stale rośnie liczba podmiotów gospodarczych i osób, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym państwie, a dochody osiągają ze źródeł położonych na terenie innego państwa. [...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość