Znajdź artykuł

Zintegrowany System Informacji Celnej „Corintia”

... Pomysł i projekt budowy informatycznego systemu gromadzącego wszystkie niezbędne informacje i dokumenty o tematyce celnej i związanej z zadaniami wykonywanymi przez Służbę Celną, powstał pod koniec 2001 r. W 2003 r. projekt został zrealizowany i przekazany do wdrożenia i eksploatacji.                 Wkrótce po otrzymaniu gotowego produktu w postaci systemu informatycznego, rozpoczęto poszukiwania osób posiadających zarówno umiejętności merytoryczne, niezbędne do stworzeniem ogólnej koncepcji funkcjonowania portalu, jak również zainteresowanych żmudną pracą redakcyjną, polegającą na wprowadzaniu tysięcy niezbędnych dokumentów i informacji. W skład powołanego do realizacji tych zadań Zespołu Redakcyjnego weszli funkcjonariusze celni z doświadczeniem zawodowym w pracy zarówno w izbach, urzędach jak i oddziałach celnych. Chodziło o pozyskanie do współpracy  ... [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość