Znajdź artykuł

Zharmonizowany System Europejskich Kompetencji Celnych – nowy kierunek reformy unii celnej UE część II

Europejska Wyższa Szkoła Edukacji Celnej Wiedza jako zasób najcenniejszy we współczesnym świecie została nareszcie zauważona i doceniona w środowisku celnym. A wysokiej jakości szkolenia dla pracowników celnych i przedsiębiorców, z wykorzystaniem platform i standardów europejskich w celu podniesienia poziomu profesjonalizmu i odpowiedzialności, stały się strategicznym celem unii celnej, bez których nie da się skutecznie jej zreformować. [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość