Zgodność systemu zezwoleń na przywóz alkoholu etylowego ze swobodnym przepływem towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zgodność systemu zezwoleń na przywóz alkoholu etylowego ze swobodnym przepływem towarów

3 strony – 10200 znaki Postępowanie wyjściowe dotyczyło wykładni art. 28 i 30 Traktatu WE w ramach postępowania karnego wszczętego przeciwko J. E. A. Ahokainenowi i M. Leppikowi (dalej jako „Ahokainen i Leppik”) w sprawie nielegalnego przywozu do Finlandii alkoholu etylowego. Podczas kontroli celnej przeprowadzonej w 2002 r. w ciężarówce pochodzącej z Niemiec odkryto 9492 litrów spirytusu (o zawartości alkoholu etylowego od 96,4% do 96,5%) w litrowych butelkach. Biorąc pod uwagę sposób butelkowania oraz dostarczone wyjaśnienia, produkt ten był najprawdopodobniej przeznaczony do spożycia w formie rozcieńczonego napoju alkoholowego. Zgodnie z listem przewozowym ładunek ciężarówki powinny stanowić 32 palety oleju sezamowego. Ahokainen i Leppik zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przemyt substancji alkoholowych. Sąd apelacyjny w Helsinkach ... [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość