Zgoda na dolegliwość kontroli skarbowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zgoda na dolegliwość kontroli skarbowej

13 lutego 2001 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie konstytucyjności przepisu art. 17 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Przepis ten stanowi, że podmiot kontrolowany przez inspektora kontroli skarbowej jest obowiązany nieodpłatnie wykonać czynności wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy: udostępnić kopie dokumentów, umożliwić ich filmowanie lub fotografowanie, udostępnić środki łączności oraz inne środki techniczne niezbędne do przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie inspektora kontroli skarbowej tłumaczenie dokumentów na język polski oraz przeprowadzić inwentaryzację w zakresie wskazanym przez kontrolującego. [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość