Zgłoszenie elektroniczne TIR-EPD – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zgłoszenie elektroniczne TIR-EPD

Electronic notification TIR-EPD

Obowiązek przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w karnecie TIR, dotyczących operacji transportowej na terenie Unii Europejskiej, istnieje już od 1 stycznia 2009 r. Dane te są wprowadzane do wspólnotowego systemu elektronicznego NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) i wymieniane pomiędzy władzami celnymi państw członkowskich UE. Dla posiadacza karnetu TIR oznacza to konieczność przesłania wyprzedzającego elektronicznego zgłoszenia do urzędu celnego, jeszcze przed przybyciem pojazdu wraz z towarem. Niezależnie od zgłoszenia elektronicznego w dalszym ciągu istnieje obowiązek przedstawienia wypełnionego, "papierowego" karnetu TIR wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu dokumentami - ta zasada nie uległa zmianie.[...]
10/2021 str. 331-10-21

Kup aby przeczytać całość