Zastosowanie stawki VAT 0% wymaga posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów (wyrok NSA z 25.08.2020 r., sygn. I FSK 2062/17) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zastosowanie stawki VAT 0% wymaga posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów (wyrok NSA z 25.08.2020 r., sygn. I FSK 2062/17)

The application of the 0% VAT rate requires the possession of documents confirming the exportation of goods (the judgment of the Supreme Administrative Court of August 25, 2020, file ref. I FSK 2062/17)

Sprawa dotyczyła podatnika, który ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Spór dotyczył sytuacji, w której za wywóz towarów z polskiego magazynu do krajów trzecich będzie odpowiadał nabywca towarów, który na podstawie specjalnego porozumienia o nazwie „Transfer of Title” stanie się ich właścicielem jeszcze przed odbiorem z magazynu. Podatnik wskazał, że powyższe porozumienie będzie zawierane ze względu na fakt, że jego kontrahent nie jest w stanie stwierdzić kiedy będzie mógł zlecić przewoźnikowi wywóz towarów poza Polskę.[...]
1/2021 str. 16

Kup aby przeczytać całość