Zastosowanie krajowej Ordynacji podatkowej po wejściu w życie Wspólnotowego Kodeksu celnego – Niemcy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zastosowanie krajowej Ordynacji podatkowej po wejściu w życie Wspólnotowego Kodeksu celnego – Niemcy

W praktyce najwięcej trudności powoduje określenie które zapisy Ordynacji Podatkowej mają zastosowanie w połączeniu z regulacjami zawartymi w Kodeksie celnym. Zgodnie z Artykułem 249 Traktatu powołującego do życia Wspólnotę Europejską, prawo celne Wspólnoty jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.Podstawa prawna prymatu prawa wspólnotowego Za punkt wyjścia potraktujemy zapisy konstytucji RFN, zwłaszcza zawarte w artykułach 23 i 24. Art. 24 par. 1 ustawy zasadniczej upoważniające władze federalne do przekazywania suwerennej władzy w ręce instytucji ponadnarodowych przy jednoczesnym ograniczeniu niektórych praw oraz przekazywania uprawnień wykonawczych i prawnych instytucjom ponadnarodowym. [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość