Zaskarżanie rozstrzygnięć kontrolnych w trybie nadzwyczajnym – wznowienia postępowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zaskarżanie rozstrzygnięć kontrolnych w trybie nadzwyczajnym – wznowienia postępowania

Przedmiotem nadzwyczajnych trybów postępowania, w przeciwieństwie do postępowania głównego, nie jest rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, a przeprowadzenie kontroli według określonych w prawie kryteriów, tj. sprawdzenia prawidłowości ostatecznego rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu głównym.1 Na system nadzwyczajnych trybów postępowania składają się oprócz wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, postępowania mające na celu uchylenie lub zmianę decyzji dotkniętej wadami proceduralnoprawnymi, materialnoprawnymi, bądź uchylenie, zmianę decyzji prawidłowych ze względu na potrzebę ich dostosowania do zmiennych warunków społecznych, czy też indywidualnych.2 [...]

Kup aby przeczytać całość