Zasady wykonywania kontroli celnej po zwolnieniu towaru – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zasady wykonywania kontroli celnej po zwolnieniu towaru

 Zasadniczą kwestią dla rozpoczęcia wykonywania czynności kontrolnych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny jest upoważnienie organu celnego dla kontrolujących, którymi mogą być funkcjonariusz celny lub pracownik organu celnego. Wzór upoważnienia określony został w załączniku do Rozporządzenia MF z dnia 9 sierpnia 1999r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny opublikowanym w Dz.U. z 1999r., Nr 70, poz. 785. Zgodnie ze wzorem następujące elementy powinny znaleźć się w prawnie ważnym upoważnieniu: § pieczęć jednostki administracyjnej, numer upoważnienia, imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer ...[...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość