Znajdź artykuł

Zasady wprowadzania importowanych towarów przemysłowych i żywności na jednolity rynek Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa obrotu

Rules on the introduction of imported manufactured goods and food for the single market of the European Union in the context of trading security

Jednolity rynek wewnętrzny UE obejmuje obszar 28 państw, bez granic wewnętrznych, na którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług, kapitału. Reguły prawa unijnego dotyczące swobodnego przepływu wszystkich towarów oznaczają: Zakaz stosowania ceł (przywozowych i wywozowych) oraz opłat o skutkach równoważnych do cła.  Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych oraz środków mających skutki równoważne do ograniczeń ilościowych. Zakaz dyskryminacji podatkowej (stosowania podatków bezpośrednich lub pośrednich wyższych niż te, które są nakładane na podobne produkty krajowe). Zakaz protekcji, tj. podatków, które pośrednio chronią krajowe produkty; to oznacza zakaz obciążania towarów z innych państw członkowskich takimi podatkami wewnętrznymi, które pośrednio chroniłyby produkcję krajową. [...]
3/2016 str. 97

Kup aby przeczytać całość