Znajdź artykuł

Zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla wybranych transakcji kapitałowych

W praktyce stosowania przepisów z zakresu prawa podatkowego pojawiają się problemy przy ustalaniu przychodów i kosztów ich uzyskania dla wybranych - szeroko rozumianych - transakcji kapitałowych. Intencją autora jest przedstawienie tych zasad w odniesieniu do dwóch różnych przykładów. Pierwszy z nich obejmuje swoim zakresem łączenia się spółek kapitałowych lub połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, które mogą być dokonane: a) przez przeniesienie całego majątku spółki osobowej (przejmowanej) na spółkę kapitałową (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie - per incorporationem), albo [...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość