Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów

Reguły pochodzenia towarów są to zasady określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te w formie przepisów prawa pozwalają na ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów towar pochodzi. Krajem pochodzenia towaru może być kraj, w którym określony produkt został "całkowicie uzyskany", lub w którym został poddany obróbce lub przetworzeniu wg określonych reguł pochodzenia. Nie jest nim ani kraj, w którym towar został zakupiony, ani kraj z którego został przywieziony. [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość