Znajdź artykuł

Zasady tworzenia prawa podatkowego na tle orzecznictwa TK

Zdaniem jednego najwybitniejszych przedstawicieli doktryny - R. Mastalskiego - dla odpowiedniego funkcjonowania prawa podatkowego szczególne znaczenie ma właściwa jakość przepisów tworzących ogólne prawo podatkowe, a więc odnoszących się w zasadzie do wszystkich podatków ( często też do innych niż podatki świadczeń publicznych ). [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość