Znajdź artykuł

Zasady taryfikacji (część druga)

f) Towary składające się z więcej niż jednego materiału (Reguła Ogólna 2 b)Reguła Ogólna 2 b rozszerza zakres pozycji taryfikujących towary z punktu widzenia materiału i substancji z jakiej składa się towar w odniesieniu do towarów zawierających również inne materiały lub substancje. O ile inna pozycja odnosi się do takiego artykułu (np. pozycja 4114 [według TARIC]: skóra zamszowa), to przy taryfikacji stosuje się Regułę Ogólną 3 b, co oznacza, że wśród pozycji obejmujących każdy z tych materiałów, kryterium zakwalifikowania do odpowiedniej pozycji stanowi materiał lub substancja nadająca artykułowi zasadniczy charakter. Tym nie mniej, jeśli zawartość jednego materiału jest minimalna (np. wanna plastikowa [pozycja 392] ze stalowym odpływem [pozycja 7324]), to jest ona wystarczająca do rozszerzenia zakresu pozycji określającej podstawowy materiał na mocy Reguły Ogólnej 2 bez odwoływania się do Reguły Ogólnej 3 (np. w odniesieniu do stalowego odpływu niewłaściwe będzie klasyfikowanie go w pozycji 7324 [wyroby ...[...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość