Znajdź artykuł

Zasady oznaczania znakami skarbowymi akcyzy olejów napędowych i nafty – analiza przepisów prawa wspólnotowego.

Z przeprowadzonych przeze mnie badań dotyczących polskiego systemu podatkowego wynika , iż zamiarem polskiego ustawodawcy było, aby ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia wskazanych poniżej dyrektyw prawa wspólnotowego. Stało się to inspiracją do przeprowadzenia odrębnych badań dotyczących prawa wspólnotowego, w ramach których doszło do analizy : 1) Dyrektywy Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość