Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych do Polski – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych do Polski

Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów nadsyłanych z zagranicy dla ściśle określonych instytucji lub organizacji. Nie ma w przepisach celnych możliwości uzyskania przyrzeczenia organu celnego (promesy), że w razie spełnienia określonych warunków, sprowadzony w przyszłości z zagranicy towar zostanie zwolniony od cła. Z drugiej jednak strony, organ celny nie ma prawa odmówić zwolnienia od cła, jeśli wszelkie przewidziane prawem warunki, tak podmiotowe jak i przedmiotowe, zostaną spełnione. Decyzję w sprawie zwolnienia od cła wydaje się na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania celnego i dołączonych do niego dokumentów wówczas, gdy sprowadzony z zagranicy towar zostanie zgłoszony do odprawy celnej. [...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość