Znajdź artykuł

Zasady ochrony towarów tekstylnych i odzieżowych: WTO, Unia Europejska, Polska

Dlaczego towary tekstylne i odzieżowe zostały wyłączone z ogólnych przepisów ochronnych? Właśnie dla tej grupy produktów stworzono specjalne przepisy odmiennie regulujące procedurę postępowania w przypadku ochrony przed nadmiernym przywozem. Można wymienić kilka powodów, lecz najważniejszym z nich jest fakt, iż najczęściej krajami importerami towarów tekstylnych i odzieżowych były państwa rozwinięte, natomiast eksporterami - państwa rozwijające się, które w tej branży miały wyraźną przewagę komparatywną. [...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość