Znajdź artykuł

Zasady harmonizacji podatku akcyzowego obciążającego obrót produktami elektrycznymi i energią elektryczną

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad mających wpływ na proces harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE w zakresie opodatkowania akcyzą obrotu produktami elektrycznymi i energią elektryczną Przeprowadzonymi badaniami objęto: Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. [...]
4/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość