Znajdź artykuł

Zasady harmonizacji podatku akcyzowego obciążającego obrót alkoholem i napojami alkoholowymi

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad mających wpływ na proces harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE w zakresie opodatkowania akcyzą obrotu alkoholem i napojami alkoholowymi. Przedmiotem przeprowadzonych badań objęto: [...]
3/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość