Znajdź artykuł

Zasady dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego na przykładzie VAT

7 stron – 26000 zaków Obecnie obserwujemy narastające problemy organów podatkowych w Polsce przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa podatkowego zawierających regulacje prawne określające zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Problemy te nasiliły się po dniu 1.05.2004 r., gdy przy dokonywaniu wykładni systemowej pojawił się jeden nowy element jakim jest prawo wspólnotowe. Nie spowodowało to całkowitej zmiany zasad, sadzę że są one po prostu mało znane, dlatego warto się z nimi zapoznać. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość