Znajdź artykuł

Zasada powszechności cła a zasada władztwa daninowego państwa

O Wspólnocie Europejskiej można powiedzieć, iż jest to związek państw mający za zadanie dążenie do dobra wspólnego ludzi mieszkających w Europie. Do stworzenia wspólnej Europy potrzeba nie tylko istnienia ludzi, wspólności potrzeb oraz interesów, wspólnego wyobrażenia celów i dążeń. Niezbędne są także wspólna gotowość do działania, solidarność, a wreszcie środki do realizacji postawionych celów. [...]
10/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość