Zarządzanie strategiczne w Służbie Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarządzanie strategiczne w Służbie Celnej

„Strategia działania polskiej administracji celnej do 2002 roku” jest głównym dokumentem rządowym określającym cele tej części administracji państwowej na najbliższą przyszłość. Z kolei Ustawa o Służbie Celnej jest podstawowym aktem prawnym wyróżniającym korpus funkcjonariuszy celnych spośród innych pracowników państwowych. Oba dokumenty powstały w roku 1999. Przy czym Strategia na skutek presji organów rządowych i oczekiwań Komisji Unii Europejskiej, a ustawa – pod wpływem presji Służby Celnej i oczekiwań funkcjonariuszy. Strategia jest dokumentem ze sfery zarządzania biznesowego, a Ustawa ze sfery administracyjno-prawnej. To co je łączy to ich znaczenie dla Służby Celnej. I choć wydawałoby się, że administracja celna jest daleka od przejmowania nowoczesnych metod zarządzania, to w tym względzie jest na pewno pionierem wśród administracji państwowej. W stosowaniu zarządzania strategicznego wyprzedza pewnie nie jedną polska firmę. 3 strony - 10618 znaków [...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość