Zarys ukraińskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą (zwolnienia celne) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys ukraińskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą (zwolnienia celne)

Zwolnienia celne są prawnie uregulowaną formą rezygnacji z poboru ceł - w przypadku Ukrainy - przywozowych i wywozowych. Stanowią świadectwo, że władza państwowa ponad cele fiskalne wynikające z realizacji polityki handlowej której najskuteczniejszym instrumentem jest cło stawia inne- donioślejsze priorytety w międzynarodowej wymianie towarowej będące efektem przyjętych założeń społeczno- ekonomicznych i politycznych. W odniesieniu do Ukrainy wprowadzony i gwarantowany zakres zwolnień celnych ma szczególnie istotne znaczenie. Przekazywane w medialnych relacjach problemy związane z poborem podatków wewnętrznych dowodzą małej skuteczności powołanych do ich egzekwowania służb. Powszechnie znane są przykłady organizowania przez władzę państwową specjalnych ,, obozów szkoleniowych” dla osób kierujących zadłużonymi firmami. Przymusowe zgrupowania mają stanowić swoistą formę perswazji zmierzającą do respektowania obowiązujących przepisów podatkowych. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wewnętrzne wartym do zapoznania się jest katalog ukraińskich zwolnień celnych znacznie odbiegający od obowiązującego w naszym kraju. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość