Zarys ukraińskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą (inwestycje zagraniczne) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys ukraińskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą (inwestycje zagraniczne)

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej jest trwałym elementem stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w Europie Środkowej. Kraje o dużych możliwościach przemysłowych, potencjale surowcowym, posiadające ponad 90 mln mieszkańców w sposób naturalny zdane są na wzajemne kontakty od prezydenckich pałaców do handlowych bazarowych. Szeroki rynek ukraiński jest szansą dynamicznego wzrostu naszego eksportu zwłaszcza pochodzącego ze ściany wschodniej. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość