Zarys ukraińskich przepisów regulujacych wymianę towarową z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys ukraińskich przepisów regulujacych wymianę towarową z zagranicą

Powodzenie procesu przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej w znacznej mierze zależy od polityczno-ekonomicznego zbliżenia Polski i Ukrainy. W koncepcji nowej Europy Przedstawionej przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego kraje te obok Niemiec i Francji mogą stać się główną osią stabilizacji w zjednoczonej, demokratycznej Unii Europejskiej. Perspektywę przyszłego zbliżenia politycznego urealnić może stworzenie ścisłych więzów ekonomicznych korzystnie wpływających na kształtowanie sytuacji gospodarczej w obu krajach. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest zwiększenie wymiany towarowej i kapitałowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Dla osób pragnących rozpocząć swoją aktywność gospodarczą na rynku ukraińskim elementarne znaczenie ma znajomość tamtejszego prawa w zakresie przywozu i wywozu towarów zwłaszcza ograniczeń ekonomicznych i pozaekonomicznych występujących w wymianie handlowej z zagranicą oraz zakładania podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość