Zarys rosyjskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys rosyjskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą

Państwa Europy Wschodniej powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego należą do strategicznych partnerów gospodarczych naszego kraju. Załamanie w wymianie towarowej z nimi znacząco wpływa na ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego. Wśród państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw największe znaczenie polityczno- ekonomiczne posiada Federacja Rosyjska. Na jej pozycje wpływa również wielkości wymiany towarowej z zagranicą. Za pierwsze cztery miesiące 2000 r. wysokość jej obrotów handlowych wynosiła 40,6 mld USD, z czego na eksport przypadało 30,6 mld USD, a na import 10,0 mld USD. [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość