Zarys rosyjskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą – procedury celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys rosyjskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą – procedury celne

W rosyjskich systemie przepisów prawnych regulujących wymianę towarową z zagranicą podstawowym dokumentem jest uchwalony 18 czerwca 1993 r. Kodeks Celny. Określa on zasady i tryb przemieszczania towarów i środków transportu przez granicę celną Federacji Rosyjskiej oraz obowiązujące w tym zakresie reżimy celne i procedury celne. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących w tym zakresie należy ponadto zaliczyć Zarządzenie z 4 kwietnia 1996 r. wydane przez Państwowy Komitet Ceł Rosji w sprawie typowej procedury odprawy celnej i kontroli celnej. [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość