Znajdź artykuł

Zarys podstawowych problemów polityki i prawa celnego Federacji Rosyjskiej w warunkach globalizacji i integracji

An outline of the basic problems of policy and customs law of the Russian Federation in the conditions of globalization and integration

Niniejsze opracowanie jest analizą literatury przedmiotowej dotyczącej podstawowych problemów polityki i prawa celnego Federacji Rosyjskiej w warunkach globalizacji i integracji. Opracowanie dotyczy głównych tendencjirozwoju celnictwa w Rosji oraz systemu zarządzania ryzykiem w międzynarodowym obrocie towarowym, który w znacznym stopniu ułatwia administracji celnej wykonywanie zadań.[...]
9/2015 str. 329

Kup aby przeczytać całość