Zarejestrowanie i pokrycie długu celnego odroczenie płatności i inne ułatwienia płatnicze – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarejestrowanie i pokrycie długu celnego odroczenie płatności i inne ułatwienia płatnicze

Wprowadzenie instytucji "zarejestrowania" kwoty należności odpowiada przepisom Kodeksu Celnego Unii Europejskiej, w którym administracje celne poszczególnych państw członkowskich zostały zobowiązane do stosowania określonej procedury związanej z ewidencjonowaniem, księgowaniem i obliczaniem kwot należności przywozowych i wywozowych. Przepisy art. 226 do 230 dotyczą zarejestrowania i podania do wiadomości dłużnika, kwoty należności przywozowych. Mają one charakter instrukcyjny, obligujący organy celne do podjęcia określonych czynności. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość