Znajdź artykuł

Zaproszenie – Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Służby Celnej w organizacji .

Invitation – Polish Customs Service Veterans Associations in organization .

Szanowne Koleżanki i Koledzy , Sytuacja w Służbie Celnej w ostatnich miesiącach jest niezwykle napięta. Wiele osiągnięć tej Służby, będących także Waszą zasługą jest zagrożonych w dalszym funkcjonowaniu. Zanikły Koła Emerytów i inne formy wzajemnych, zinstytucjonalizowanych kontaktów. Stąd też wielokrotnie zwracaliście się do mnie z sugestiami utworzenia jakiejś organizacji Wzajemnej wymiany myśli i podejmowania działań na rzecz naszego środowiska oraz promocji osiągnięć i dobrego marki naszej Służby. Ostatecznie b. Dyrektor UC w Przemyślu wyszedł z inicjatywa powołania Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Służby Celnej. Ideę tę podchwyciłem i rozpocząłem działania na rzecz jej realizacji, Po wstępnych dyskusjach w kręgu znanych mi emerytów S.C. doprowadziłem do stworzenia projektu statutu i propozycji zmiany nazwy stowarzyszenia na szerszą formułę pozwalającą na udział w pracy tej organizacji m.in. także członków Rady Konsultacyjnej, ludzi przychylnych S.C., zaangażowanych i innych, także tych którzy w różnych strukturach związanych z celnictwem , funkcjonowali w ostatnich dziesięcioleciach. Do tej pory opracowano kilka wariantów Statutu.[...]
9/2016 str. 358

Kup aby przeczytać całość