Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy – ocena polskich uregulowań prawnych w kontekście wymagań Unii Europejskiej część pierwsza – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy – ocena polskich uregulowań prawnych w kontekście wymagań Unii Europejskiej część pierwsza

Kraje zjednoczonej Europy szczególną wagę przykładają do zwalczania prania brudnych pieniędzy, które traktowane jest jako najskuteczniejsza forma zwalczania przestępczości zorganizowanej. Dlatego też, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagać będzie dostosowania polskiego prawa do wymagań unijnych. [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość