Zapłata należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zapłata należności celnych

Wraz z wprowadzeniem Kodeksu celnego w życie, skróceniu uległ termin zapłaty należności celnych do 7 dni. Po tym terminie naliczane są odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości 54 proc. rocznie. Skrócenie terminu zapłaty nie jest, być może, tak bolesne dla firm korzystających z zabezpieczeń dotyczących odpraw ostatecznych (towar nie może być zwolniony, dopóki należności celne nie zostaną opłacone). Natomiast spedytorzy prowadzący agencje celne, oferujący swoim klientom zabezpieczenia, znaleźli sie pod dużo większą presją czasu. Nieuiszczenie należności celnych w terminie oznacza bowiem, oprócz konieczności zapłaty ... [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość