Znajdź artykuł

Zaniżyli wartość

Dyrektor Urzędu Celnego w M. dokonał odprawy celnej z Włoch przez skarżącą firmę 8000 par obuwia - klapek damskich. W okresie, kiedy ta decyzja była ostateczna, Dyrektor Urzędu Celnego wznowił postępowanie, uznając, że przedstawiona przy odprawie faktura wskazywała zaniżoną cenę obuwia. W konsekwencji tego Dyrektor Urzędu Celnego uchylił swoją wcześniejszą decyzję i dokonał ponownego określenia wartości celnej i wymiaru cła, przyjmując wyższą wartość przedmiotu importu.[...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość