Znajdź artykuł

Zakwestionowane świadectwo pochodzenia towaru

  Jeżeli świadectwo pochodzenia towaru, zakwestionowane przez organ celny, okazało się autentyczne, to nie ma znaczenia, w jakim terminie importer przedłożył dokument potwierdzający ów fakt. Może to nastąpić później niż w ciągu roku do dnia odprawy towaru, orzekł SN w wyroku z 3 października. ...     [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość