Znajdź artykuł

Zaksięgowanie kwoty wynikającej z długu celnego a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu w sprawach celnych (część pierwsza)

6 stron – 24200 znaki Postępowanie celne - określane od dnia 1.01.1998 r. jako postępowanie w sprawach celnych1 prowadzone jest od prawie 50 lat2 z uwzględnieniem zasad ogólnych KPA. Kodeks ten normował bowiem „postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej.”3 Ostatnia, przed wejściem w życie Kodeksu celnego, ustawa prawo celne4 odniesienie do KPA zawierała już w art. 1 ust. 2, który stanowił, że „w postępowaniu przed organami celnymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”. [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość