Znajdź artykuł

Zaksięgowanie kwoty wynikającej z długu celnego a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu w sprawach celnych (część druga – pierwsza zamieszczona została w „Monitorze” w grudniu ub. roku)

5 stron – 22231 znaki Zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 krajowego prawa celnego to zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. Dopiero w przypadku gdy organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym zadeklarował nieprawidłowe dane, mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego. [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość