Znajdź artykuł

Zakres współdziałania Służby Celnej z niefinansowymi organami ścigania karnego

Krąg organów ścigania karnego oraz organów porządku publicznego typu policji administracyjnej upoważnionych do prowadzenia spraw karnych (za przestępstwa i wykroczenia) jest szeroki i obejmuje listę blisko 50 tego rodzaju organów . W sprawach karnych skarbowych krąg ten jest ograniczony, co nie oznacza, że nie występuje potrzeba rozgraniczenia ich kompetencji i ustalenia form wzajemnej nieingerencji lub koniecznej współpracy. [...]
12/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość